Download your desired catalogue

spring-summer catalogue autumn-winter catalogue
Bebefield
Baby inside
מערכת 1מערכת 2מערכת 3מערכת 4מערכת 5מערכת 6
הבלעה של בד כותנה אלסטי המכסה את המותניים, מחודדות מאחור; תקנה נוספת באמצעות הריון גומי.נפח החגורה מותאם על ידי גומי הריון; החלק הקדמי של החגורה פועל מתחת לבטן; בד אלסטי.תוספת של בד כותנה אלסטי, תפור על צדי התלבושת; תקנה נוספת באמצעות הריון גומי.נפח החגורה מותאם על ידי גומי הריון; החלק הקדמי של החגורה רץ על הבטן; בד אלסטי.חגורה רחבה וגמישה המשלבת חזית בד מסורתית עם פיסה גמישה, קצרה וגמישה, המוצגת בצדדים ובחלקה האחורי של התלבושת. תקנה נוספת באמצעות גומי הריון.היקף המותניים והירך ניתן להתאמה באמצעות כריכה המאפשרת התאמה דיסקרטית לגוף בכל שלב של ההריון ולאחר השלמתו. תקנה נוספת באמצעות גומי הריון.